Het traject in grote lijnen

Kennismaking
Offerte
Overeenkomst
Idee-vorming
Opstelling van het (werk)plan
Uitvoering
Realisatie

Kosten traject

Vanwege elke unieke situatie is het niet mogelijk om in deze folder een concrete kostenopgave te geven. De kosten van een bijzonder en persoonlijk monument zijn vergelijkbaar met die van een regulier grafmonument.