Wat kan men van mij verwachten?

Persoonlijke benadering

Professionele houding

Betrokkenheid

Een luisterend oor en aandacht voor ieders persoonlijke verhaal

Deskundigheid en zorgvuldigheid op het gebied van beelden
de vormgeving

Structureren van idee-vorming tot en met de uitvoering/realisatie

Werkwijze

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek van een uur. Hierin maken we kennis met elkaar en worden ideeën en wensen besproken.
Dit oriënterend gesprek is geheel vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden.